TIL FORSIDE

Information om medlemskab

Dannebrogsforeningen blev stiftet den 27. august 1994, og er en forening for tidligere og nuværende Dannebrogssejlere. Foreningen ledes af en bestyrelse, hvis formand er Hendes Majestæt Dronningens Jagtkaptajn.

Foreningen tæller for nuværende ca. 400 hundrede medlemmer, for det meste fra 1990- og 2000- årgangene, men også flere ældre Dannebrogssejlere fra 50´erne og opefter.

Ud over den årlige generalforsamling, der skal afholdes inden udgangen af september måned, afholdes der en række arrangementer for medlemmerne, som annonceres i medlemsbladet "Med Kongeskibet".

Årskontingentet er kr. 100,- og det kan i øvrigt oplyses, at kontingentet i hele foreningens historie har været uændret.

Ønsker De yderligere informationer, er De velkommen til at kontakte Dannebrogs-foreningens bestyrelse på e-mail: Info@dannebrogsforeningen.dk.