TIL FORSIDE

Historien om foreningen

Foreningen af tidligere tjenestegørende værnepligtige og stambesætning på Kongeskibet DANNEBROG blev dannet i 1994, under den daværende Jagtkaptajn, Kommandør Svend Aage Kundby Nielsen. I starten bestod bestyrelsen næsten udelukkende af officerer og sergenter fra den faste besætning, men gradvist i takt med forøgelse af medlemsskaren kom der flere tidligere tjenestegørende i bestyrelsen. Her skal specielt nævnes nu afdøde Bent Jensen (kasserer) og Gerhardt Nørgaard (redaktør). Den tidligere Jagtkaptajn, KD Viggo Hansen har medlemsnummer 001.

I foreningens begyndelse blev medlemmerne primært rekrutteret frahjemsendte værnepligtige efter årets sommertogter, men efterhånden kom der flere tidligere medlemmer til foreningen, som gennem venner eller tjenestegørende i Søværnet fik et vink om foreningens eksistens. Kravet for at kunne blive medlem er, at have aftjent værnepligt om bord eller have gjort tjeneste som officer, sergent eller marinekonstabel.

Foreningens formand er altid den tjenestegørende Jagtkaptajn, og derudover er der 6 bestyrelsesmedlemmer, som varetager driften af foreningen, medlemsbladet og arrangementer.

Foreningen udsender årligt tre blade til foreningens medlemmer med foreningens aktiviteter og indlæg fra tidligere besætningsmedlemmer om tiden om bord på Kongeskibet.


Foreningen gennemfører årligt tre arrangementer for medlemmerne

  • Togtaften i februar i Københavnsområdet, hvor sidste års sommertogt bliver vist på DVD for medlemmerne.

  • Et arrangement i Århus om bord på Kongeskibet, typisk den første lørdag i juli, hvor specielt de jyske medlemmer med en ledsager kan komme om bord til et mindre traktement og rundvisning.

  • Året afsluttes med en Generalforsamling i september i København på Holmen, hvor der under Generalforsamlingen arrangeres et særligt pårørendearrangement på Holmen. Efter Generalforsamlingen gennemføres der en kort rundvisning på Kongeskibet ved Bradbænken eller i bøje 1, også her med en ledsager. Dagen sluttes af med en spisning på Holmen.

OK O.B.Pedersen
næstformand