TIL FORSIDE

Formål med foreningen

HER ER VI...HVOR ER I...?

 

Foreningens formål er at styrke interessen for Kongeskibet og SØVÆRNET ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende om bord på Kongeskibet.

DANNEBROGSFORENINGEN retter sig således mod "alle der har gjort tjeneste om bord på Kongeskibet". Foreningen kan også optage mænd og kvinder fra hoffet, der har gjort tjeneste om bord, uden at have gjort tjeneste i søværnet.

DANNEBROGSFORENINGEN lægger vægt på at bevare "god orlogsskik" og at videreføre de gode maritime traditioner fra Kongeskibet og Søværnet.

En anden god orlogsskik er, at man i DANNEBROGSFORENINGEN plejer det gode kammeratskab, som er kendetegnende for folk, der har gjort tjeneste om bord på Kongeskibet og i søværnet.