TIL FORSIDE

Bestyrelsen

  Formand:
Christian A. Nørgaard
Kasserer:
Michael Poulsen
 
Næstformand og Sekretær:

Ole B. Pedersen

Ansvarshavende redaktør:

Christian Resenbro
 
Tilforordnet:

NK DNBR
Sten Bilde Jensen

Redaktion:

Christian Resenbro
Allan Hjorth Baunsgaard
 
Økonomi:
Christian A. Nørgaard
Ole B. Pedersen
Michael Poulsen


Referent:
Ole B. Pedersen

Medlemsadministrator:
Emil V. Schmidt
  Bestyrelsesmedlemmer:
Christian Vesterager
Dan Nielsen
Sebastian Kolhorn
Allan Hjorth Baunsgaard

Suppleanter:
Søren Johansen
Maria Wedel


Aktivitetsudvalg:
Michael Poulsen
Maria Wedel

Hjemmesideudvalg:
Dan Nielsen
Emil V. Schmidt
Allan Hjorth Baunsgaard